Foram encontrados 10.000 registros.

Diário da Justiça do Trabalho da 2ª Região - Judiciário

03/05/2021

Oficial.
SÃO PAULO/SP, 03/05/2021.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os no Diário Oficial.
SÃO PAULO/SP,03/05/2021.
no Diário Oficial. SÃO PAULO/SP,03/05/2021.

Diário da Justiça do Trabalho da 2ª Região - Judiciário

09/11/2017

São Paulo, 09 de novembro de 2017.
O(A) MM(a) Juiz(a) do Trabalho da 9ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Sul/SP, nos autos da AÇÃO
Oficial.
São Paulo, 08 de novembro de 2017.
(1º Grau) - Estado de São Paulo - São INTERESSADO PauloCódigo para aferir


Existem mais 9.998 resultados para "Diário Oficial São Paulo".
Conheça nossos planos para ter acesso a todos os resultados.


Dxxrxx dx Jxstxcx dx Trxbxlhx dx 2ª Rxgxxx - Jxdxcxxrxx

05/03/2015

xfxcxxl.
Dxxrxx xfxcxxl.
Sxx Pxxlx - SP, 04 dx mxrcx dx 2015. xpxs, cxtxm-sx xs rxclxmxdxs.
Sxx Pxxlx, dxtx sxprx.
Sxx Pxxlx, dxtx sxprx. Vxstxs, xtc.Cxdxgx pxrx xfxrxr xxtxntxcxdxdx dxstx cxdxrnx: 83247

Dxxrxx dx Jxstxcx dx Trxbxnxl Rxgxxnxl xlxxtxrxl dx Sxx Pxxlx

06/03/2017

Sxx Pxxlx, 09 dx jxnxxrx dx 2017.
xfxcxxl.
Sxx Pxxlx,06 dx fxvxrxxrx dx 2017.
xfxcxxl.
Dxxrxx dx Jxstxcx xlxxtxrxl - Trxbxnxl Rxgxxnxl xlxxtxrxl dx Sxx Pxxlx.

Dxxrxx dx Jxstxcx dx Trxbxlhx dx 2ª Rxgxxx - Jxdxcxxrxx

12/12/2016

xxtrxs pxssxdx x prxsxntx xdxtxl qxx sxrx pxblxcxdx nx Dxxrxx xfxcxxl.
Sxx Pxxlx, 08 dx dxzxmbrx dx 2016 R$ 0,00 R$ 0,00
pxssxdx x prxsxntx xdxtxl qxx sxrx pxblxcxdx nx Dxxrxx
xfxcxxl.
Sxx Pxxlx, 08 dx dxzxmbrx dx 2016, PxDxR JxDxCxxRxx FxDxRxL

Dxxrxx dx Jxstxcx dx Trxbxlhx dx 2ª Rxgxxx - Jxdxcxxrxx

15/07/2021

sxrx pxblxcxdx 21071514332432500000222022462 nx cxmpx nxmxrx dx nx Dxxrxx
xfxcxxl.
Sxx PxxLx/SP,15/07/2021. dxcxmxntx).
xntxrxssxdxs, x pxssxdx x prxsxntx xdxtxl qxx sxrx pxblxcxdx nx Dxxrxx xfxcxxl.
Sxx PxxLx/SP,15/07/2021.

Dxxrxx dx Jxstxcx dx Trxbxlhx dx 2ª Rxgxxx - Jxdxcxxrxx

07/07/2021

xnstxncxx=1 nx Dxxrxx xfxcxxl.
Sxx PxxLx/SP,06/07/2021.
xntxrxssxdxs,x pxssxdx x prxsxntx xdxtxl qxx sxrx pxblxcxdx nx Dxxrxx xfxcxxl.
xfxcxxl.
Sxx PxxLx/SP,06/07/2021.

Dxxrxx dx Jxstxcx dx Trxbxlhx dx 2ª Rxgxxx - Jxdxcxxrxx

16/06/2021

Jxnhx dx 2021 xntxrxssxdxs, x pxssxdx x prxsxntx xdxtxl qxx sxrx pxblxcxdx nx nx Dxxrxx
xfxcxxl.
Sxx PxxLx/SP,16/06/2021 Dxxrxx xfxcxxl.
Sxx PxxLx/SP,16/06/2021. Sxx PxxLx/SP, 16 dx jxnhx dx 2021.
pxrx, nx prxzx dx Sxx PxxLx

Dxxrxx dx Jxstxcx dx Trxbxnxl Rxgxxnxl xlxxtxrxl dx Sxx Pxxlx

07/11/2016

Sxx Pxxlx, 03 dx nxvxmbrx dx 2016.
xfxcxxl.
Sxx Pxxlx, xxs 28 dxxs dx mxs dx xxtxbrx dx xnx dx 2016.
xfxcxxl.
Sxx Pxxlx, xxs 31 dxxs dx mxs dx xxtxbrx dx xnx dx 2016.

Dxxrxx dx Jxstxcx dx Trxbxnxl Rxgxxnxl xlxxtxrxl dx Sxx Pxxlx

06/03/2017

Sxx Pxxlx,02 dx dxzxmbrx dx 2016.
xfxcxxl.
Sxx Pxxlx, xxs 02 dxxs dx mxs dx mxrcx dx xnx dx 2017.
Sxx Pxxlx,02 dx dxzxmbrx dx 2016.
xfxcxxl.